دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب
FA
 

آرشیو / پایان نامه ها

 
معادشناسی عرفانی در مسند امام علی(ع)»
جلسه دفاع رساله دکتری
معادشناسی عرفانی در مسند امام علی(ع)»

جلسه دفـاع رساله دکتری

  با عنوان: معادشناسی عرفانی در مسند امام علی(ع)

دانشجو: خانم معصومه عزیزی خادم  

استاد راهنما: حجت الاسلام دکتر رضا الهی منش= اساتید مشاور: جناب آقای دکتر حامد ناجی اصفهانی و دکتر سعید رحیمیان 

اساتید داور: حجج الاسلام دکتر محمد جواد رودگر، دکتر حامد آل یمین و آقای دکتر وحید محمودی

 چهار شنبه: 01/08/1398          ساعت : 18:00  (بعد نماز مغرب و عشاء)؛   سالن شهید بهشتی (ره)

تاریخ انتشار: 1398/07/28      تعداد بازدید: 59
بررسی تطبیقی عرفان عملی اسلامی و مسیحیت ارتدوکس بر پایه دو متن رساله سیر و سلوک سید بحرالعلوم و فیلوکالیا
جلسه دفاع رساله دکتری
بررسی تطبیقی عرفان عملی اسلامی و مسیحیت ارتدوکس بر پایه دو متن رساله سیر و سلوک سید بحرالعلوم و فیلوکالیا

جلسه دفـاع رساله دکتری

  با عنوان: بررسی تطبیقی عرفان عملی اسلامی و مسیحیت ارتدوکس بر پایه دو متن رساله سیر و سلوک سید بحرالعلوم و فیلوکالیا

دانشجو: خانم طیبه سادات طبایی

اساتید راهنما: دکتر یوسف دانشور و حجت الاسلام دکتر رضا الهی‌منش

استاد مشاور: حجت الاسلام دکتر مرتضی کربلایی

      اساتید داور: جناب آقایان دکتر الیاس عارف زاده، دکتر اصغر نوروزی و دکتر آقانوری

           پنج شنبه: 11/07/1398           ساعت : 14:00           سالن موسی صدر

تاریخ انتشار: 1398/07/09      تعداد بازدید: 107
نظام اسماء و صفات الهی در نهج البلاغه و سنجه هستی شناسی عرفانی با آن
جلسه دفاع رساله دکتری
نظام اسماء و صفات الهی در نهج البلاغه و سنجه هستی شناسی عرفانی با آن

جلسه دفـاع رساله دکتری

  با عنوان: نظام اسماء و صفات الهی در نهج البلاغه و سنجه هستی شناسی عرفانی با آن

دانشجو: خانم زهرا سادات کبیری  

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر محمد راستگوفر ـ حجه الاسلام دکتر احمد عابدی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمدرسول ملکی

اساتید داور: حجت الاسلام دکتر مصطفی فرهودی، حجت الاسلام دکتر شریعتمداری و جناب آقای دکتر بوالحسنی

           چهار شنبه: 10/07/1398    ساعت : 12:30      سالن شهید بهشتی (ره)

 

 

تاریخ انتشار: 1398/07/09      تعداد بازدید: 71
تأویل در روایات با تأکید بر روایات صادقین و سنجه تأویل عرفانی با آن
جلسه دفاع از رساله دکتری؛
تأویل در روایات با تأکید بر روایات صادقین و سنجه تأویل عرفانی با آن
  • جلسه دفـاع رساله دکتری
  •   با عنوان:تأویل در روایات با تأکید بر روایات صادقین و سنجه تأویل عرفانی با آن
  • دانشجو: جناب آقای حسن حسن زاده
  • اساتید راهنما: جناب آقای دکتر محمد راستگوفر و حجت الاسلام دکتر احمد عابدی
  • استاد مشاور: حجت الاسلام دکتر رضا الهی منش
  • اساتید داور: حجت الاسلام دکتر امیر جوان آراسته، دکتر بوالحسنی و آقای دکتر علی آقا نوری
  •   چهار شنبه: 06/06/1398    ساعت : 11:00   سالن شهید بهشتی (ره) دانشگاه ادیان و مذاهب
تاریخ انتشار: 1398/06/05      تعداد بازدید: 77
تأویل در روایات  با تأکید بر روایات صادقین و سنجه تأویل عرفانی با آن
جلسه دفاع از رساله دکتری؛
تأویل در روایات با تأکید بر روایات صادقین و سنجه تأویل عرفانی با آن

رساله دکتری رشته تصوف و عرفان با عنوان:

تأویل در روایات با تأکید بر روایات صادقین و سنجه تأویل عرفانی با آن

استادان راهنما: جناب آقای دکتر محمد راستگوفر ـ جناب حجت الاسلام دکتر احمد عابدی

استاد مشاور:جناب حجت الاسلام دکتر رضا الهی منش

دانشجو: حسن حسن­زاده

تاریخ: دوشنبه 98/05/28 سالن شهید بهشتی(ره) دانشگاه ادیان و مذاهب

 

تاریخ انتشار: 1398/05/23      تعداد بازدید: 61
بررسی مفهوم وحی در دین اسلام ویانیم در دین زرتشت
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی مفهوم وحی در دین اسلام ویانیم در دین زرتشت

جلسه دفـاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی مفهوم وحی در دین اسلام و یانیم در دین زرتشت

دانشجو:  خانم شکیبا شاکری    

استاد راهنما: جناب حجت الاسلام دکتر مصطفی فرهودی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر سید محمد روحانی

استاد داور:  جناب آقای دکتر محمدمهدی علیمردی

در روز چهارشنبه: 98/05/23   ساعت: 12:00 در ساختمان شهید بهشتی(ره) برگزار می شود.

تاریخ انتشار: 1398/05/23      تعداد بازدید: 108
سبک زندگی عارفانه در مثنوی معنوی
جلسه دفاع از رساله دکتری
سبک زندگی عارفانه در مثنوی معنوی

جلسه دفـاع از رساله دکتری(تصوف و عرفان اسلامی)

عنوان: سبک زندگی عارفانه در مثنوی معنوی          دانشجو:مسلم گریوانی   استاد راهنما:حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم کاکایی  استادان مشاور:حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی فعالی،حجت الاسـلام و المسـلمین دکتر محمد کاویانی        استادان داور:جناب آقایان دکتر امیر جوان آراسته، دکتر محمد جواد رودگر، دکتر قادر فاضلی  پنج شنبه: 98/04/06  ساعت: 14:00    ساختمان شهید بهشتی(ره)برگزار شد.
تاریخ انتشار: 1398/04/10      تعداد بازدید: 129
بررسی شخصیت، آثار و اندیشه های عرفانی شیخ محمد بهاری همدانی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی شخصیت، آثار و اندیشه های عرفانی شیخ محمد بهاری همدانی

جلسه دفـاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان: بررسی شخصیت، آثار و اندیشه‌های عرفانی  شیخ محمد بهاری همدانی

دانشجو:  آقای حسین قزوینی علی آباد    

استاد راهنما: جناب آقای دکتر اصغر نوروزی

استاد مشاور: جناب آقای دکتررحمان بوالحسنی

استاد داور: جناب حجت الاسلام دکتر امیر جوان آراسته

چهارشنبه: 98/03/22  ساعت: 13:45    ساختمان شهید بهشتی(ره)

تاریخ انتشار: 1398/03/19      تعداد بازدید: 108
جلسه دفـاع پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفـاع
جلسه دفـاع پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفـاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

مقدمه و تصحیح رساله «ارشاد الطالبین» تهانیسری

دانشجو:  خانم لیلا دعاگوی کربلایی  

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمدرسول ملکی

استاد مشاور: جناب آقای ایمان امینی

استاد داور: جناب آقای دکتر محمدسوری

دوشنبه: 98/02/23 ساعت: 16 در ساختمان شهید امام موسی صدر(ره) برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1398/02/25      تعداد بازدید: 118
فرم های ارائه موضوع، طرح پایان نامه و شیوه نگارش
رساله و پایان نامه
فرم های ارائه موضوع، طرح پایان نامه و شیوه نگارش

فرم های مورد نیاز برای ارائه موضوع و طرح پایان نامه

تاریخ انتشار: 1397/02/30      تعداد بازدید: 596
تاریخ تطور اندیشه رهایی در عرفان خراسان تا سده هفتم (با درنگ بر مقایسه سنایی، عطار و مولانا)
دفاعیه دکتری برگزار شد
تاریخ تطور اندیشه رهایی در عرفان خراسان تا سده هفتم (با درنگ بر مقایسه سنایی، عطار و مولانا)

جلسه دفـاع از رساله دکتری با عنوان «تاریخ تطور اندیشه رهایی در عرفان خراسان تا سده هفتم (با درنگ بر مقایسه سنایی، عطار و مولانا)» در گروه تصوف و عرفان اسلامی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مذاهب برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/07/22      تعداد بازدید: 335
سیر تطور تاریخی سلسله شاذلیه از آغاز تاکنون
دفاعیه دکتری برگزار شد
سیر تطور تاریخی سلسله شاذلیه از آغاز تاکنون

جلسه دفـاع از پایان‌نامه دکتری با عنوان سیر تطور تاریخی سلسله شاذلیه از آغاز تاکنون در گروه تصوف و عرفان اسلامی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده عرفان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/07/22      تعداد بازدید: 422
12 نتیجه
دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه نشریات دانشگاه
پست الکترونیک
فروش اینترنتی کتاب
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز